m-Garden Apartmani

Impressum

NAZIV:
mGarden Apartments

ADRESA SMJEŠTAJNOG OBJEKTA:
Senjska ulica 29, 23250 Pag,Hrvatska

VRSTA USLUGE:
usluga smještaja u 4 objekta

 

NOSITELJ RJEŠENJA/VLASNIK:

IME I PREZIME:
Maja Nadaždi

ADRESA:
Otona Kučere 134, 44250 Petrinja, Hrvatska

KONTAKT:
+385 (97) 7548 300
maja@m-garden-apartments.com

Odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu Rješenjem dana 14. veljače 2023. godine, KLASA: UP/I-335-**/**-**/***; UR.BROJ: ****-18-02-02/*-**-*. Rješenje upisano u Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam, Pag pri Zadarskoj županiji, pod upisnim brojem ***8.

Izrada web-a: mobitus d.o.o. | hello@mobitus.eu