m-Garden Apartmány

Zber osobných údajov

Vážení hostia,

sme povinní Vás informovať, že podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov – GDPR pri rezervácii a príchode do nášho ubytovacieho zariadenia súhlasíte s poskytnutím dokladov totožnosti alebo osobných údajov (meno a priezvisko, druh a číslo dokladu totožnosti, pohlavie, krajina a adresa bydliska a narodenia, občianstvo a dátum narodenia) na účely registrácie turistov do informačného systému turistických združení Chorvátskej republiky na prihlasovanie a odhlasovanie turistov – eVisitor (zákon o pobytovej dani NN 152 /08).

Obsah vašich osobných údajov sa zhromažďuje za účelom štatistického spracovania údajov a je určený výhradne pre turistické združenia, verejné inštitúcie a ministerstvá, ktorých činnosť tento proces ovplyvňuje (Ministerstvo cestovného ruchu – Turistická inšpekcia, Ministerstvo vnútra a Ministerstvo financií – Colná správa).

Akékoľvek neoprávnené použitie, zverejnenie, spracovanie, spracovanie, reprodukcia, zobrazenie, prenos, distribúcia, nahrávanie alebo akákoľvek iná forma neoprávneného použitia vašich údajov je prísne zakázaná.

Sťažnosť alebo námietku súvisiacu so spracovaním vašich osobných údajov môžete zaslať Agentúre na ochranu osobných údajov na e-mailovú adresu azop@azop.hr.